ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №157 Детска стряха (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:157
Име:Детска стряха
Директор:Снежанка Врублевска
Район:Нови Искър
Адрес:гр.Нови Искър, ул. "Беласица", №26
Комуникация:
9917376 9917593

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0230
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1670
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП1700
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред26--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

В ДГ №157 "Детска стряха" (бивше ОДЗ № 57) функционират 2 яслени и 5 градински групи, от които едната е логопедична.

Магистър логопед работи с децата с езиково-говорни нарушения.