ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №189 Сто усмивки (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:189
Име:Сто усмивки
Директор:Лилия Костова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1", ул. "Сто усмивки", №4
Комуникация:
директор - 0882692669
ЗАС - 0879049900
189gradina@gmail.com
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания120
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП040
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4920
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5720
Хронични заболявания1200
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред57--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА НОВОЗАПИСАНИ ДЕЦА,

НА 12.06.2019г ОТ 17,30ч ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, В САЛОНА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ВХОД АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с Писмо с изходящ номер СОА 19 - ВК08 - 3549/18.03.2019г на ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

предоставям на Вашето внимание следната информация:

1.Брой групи, брой деца в група и брой деца със СОП - http://100smiles.eu/public/novini

2.Назначен допълнителен персонал ППО - http://100smiles.eu/public/personal

3.Проекти /всички проекти са завършени/ - http://100smiles.eu/public/galeria

4.Сайт на детската градина - http://100smiles.eu

5.ДОД - http://100smiles.eu/public/dpu

 

Информацията е налична в сайта на детската градина.