ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №189 Сто усмивки (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:189
Име:Сто усмивки
Директор:Лилия Костова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1", ул. "Сто усмивки", №4
Комуникация:
odz189@abv.bg
024940972
http://100smiles.eu
024940973
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5900
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред59160
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

На 26.09.2018 в салона на ДГ № 189, ще се проведе родителска среща за подготвителните групи набор 2012 и 2013 от 17.30 часа.

На 27.09.2018 от 18.00 часа ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет.

На 28.09.2018 в салона на ДГ № 189, ще се проведе родителска среща за яслена група, I и II групи сътветно набор 2016, 2015 и 2014 от 17.30 часа.

 

Дневен ред на родителските срещи:

1. Запознаване с Правилниците и правилата на детската градина.

2. Избор на родителски актив и представители за членове на Обществения съвет.

3. Други