ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №16 Приказен свят - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:16
Име:Приказен свят - сграда 2
Директор:Николина Ангелова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, Студентски град, бл. 41A
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2100
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--