ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №128 Феникс - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:128
Име:Феникс - сграда 2
Директор:Снежана Тодорова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Западен парк, ул. "Суходолска", №2 (до бл. 110 - сградата на бившата 32 СДЯ)
Комуникация:
8223597

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
2-ра ясла, родени 2015 г.302010000
1-ва група, родени 2014 г.332211000
2-ра група, родени 2013 г.291810100
3-та група, родени 2012 г.000000
Подготвителна група, родени 2011 г.26158210
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.