ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №140 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:140
Име:Зорница
Директор:Светла Анчова
Район:Кремиковци
Адрес:с.Долни Богров, ул. "10-та", № 27
Комуникация:
0889399751
02/ 995 18 02
odz140@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2280
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1280
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1760
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2440
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

   Детската градина е открита на 26.09.2012 г.Това е нова детска градина  за целодневен режим на обучение и възпитание. В нея  се обгрижват над 100 деца в четири възрастови групи, разпределени в една яслена група и 3 градински групи за деца от 2 до 7 години.

        Модерен тип сграда и дворни пространства. Това е първата "ЗЕЛЕНА" Детска градина с изтраден алтернативен източник на енергия.  

     Отоплението и топлата вода се осигуряват чрез термопомпи и слънчеви колектори.Приложена е екологично чиста и енергийно ефективна технология.Системата за отопление е една от най-модерните в момента. Едно от главните и предимства е, че разхадите са снижени до минимум и няма вредни емисии , на практика става въпрос за възнобновяем енергиен  източник .  

 Модерно обзаведено и оборудвано ОДЗ 140  има отлични условия за децата и за работа на персонала. Отговаря на изискванията за нормално, здравословно и безопасно отглеждане и възпитание на децата. В своята работа се стремим  да  предоставим на децата възможност  да преживяват щастливо всеки миг от детството си , да растат със самочувствието, че са значими и обичани. Детската градина разполага с модерен кухненски блок,сервизен асансьор, битови помещения, пералня, сушилня, медицински кабинет и изолационна, административни кабинети, физкултурен – музикален салон, просторни и светли занимални и спални за една яслена и три градински групи . Всяка група има  директен изход от занималните към двора, с което се улеснява играта на открито и позволява по-гъвкава програма за занимания на децата.  Дворното пространство е красиво оформено с детски площадки и кътове , чийто уреди отговарят на възрастовите особености на децата от съответната група. Цветята и кипарисите придават още по естетичен вид на околната среда.  Детската градина   дава възможност за успешна професионална реализация на родителите и спокойствие и удовлетвореност от грижите за  децата.За по-голяма сигурност в Детската градина има инсталиран СОТ и видеокамери.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение / ОДЗ № 140/ от 01.08.2016 г. се преименува на Детска градина № 140 "Зорница"/ДГ № 140 "Зорница"/

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ ПО ЕПИДЕМИЧНИ ПОКАЗАНИЯ,

 СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН.  

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги:

1. Английски език

2. Народни танци

3. Приложни изкуства

4. Футбол

 Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва: 1.  Първа група  на 25.09.2018 г /вторник/ от 17:00 ч.          2. Четвърта група на 25.09.2018 г./вторник/ от 17:30 ч.    3.   Яслена група на 26.09.2018 г./сряда/ от 17:00 ч. -      4. Трета група на 26.09.2018 г./сряда/ от 17:30 ч. - 

 Директор: Светла Анчова

 ТЕЛ. 02/995 18 02, GSM: 0889 399 751