ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №186 Деница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:186
Име:Деница
Директор:Антоанета Кръстанова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 2", ул. "Малкият принц" № 4
Комуникация:
9676058
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред6200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3500
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2900
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


През учебната 2018 / 2019 година ДГ № 186 "Деница" ще работи със следните групи:

Първа яслена група -  набор 2017;

Втора яслена група -  набор 2016;

Първа група -  набор 2015;

Първа група -  набор 2015;

Втора група - набор 2014

Подготвителна група 5- годишни - набор 2013;

Подготвителна група 6- годишни - набор 2012;

 

Заповядайте!

*****************************************************************************************************************************************************************************************

ДГ № 186 "Деница" е модерна и привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, осигуряващо много добри условия за съхраняване на детството като ценност и даваща равен шанс при постъпване в училище.Открито е през 1975 г. През 2012 г. сградата и двора  са реновирани. Детското заведение работи със седем групи - две яслени и пет групи детска градина. Детската градина разполага с много добра материално - техническа база - обширни занимални и спални помещения с ново, модерно оборудване,  осигуряващо уют и спокойствие на децата, два медицински кабинета с необходимия инструментариум, кабинети по ранно чуждоезиково обучение, приложни изкуства, музика, просторен физкултурен и музикален салон, кухненски блок, създаващ удобства и възможност за спазване на ситемата за контрол.  Предстои реновиране на плувния басейн. Дворът е уреден с много зеленина и дървета.Площадките са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения .Настлани са с противоударна настилка. Има откритa спортна площадка и интерактивна площадка по БДП.

В детското заведение се предлагат следните допълнителни педагогически услуги  избрани и финансирани от родителите:

Английски език;

Футбол;

Народни танци;

Латиноамерикански и модерни танци;

Балет - класически и модерен;

Приложни изкуства;

Йога за деца;

Екипът на ДГ № 186 "Деница" работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

****************************************************************************************************************************************************************************************

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.
Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни
Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО