ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №127 Слънце - сграда бл. 93 А

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:127
Име:Слънце - сграда бл. 93 А
Директор:Татяна Бакалова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, бл. 93
Комуникация:
02/9589291
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1500
Хронични заболявания700
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

ДГ №127 ФУНКЦИОНИРА С ЕДИНАДЕСЕТ ЦЕЛОДНЕВНИ  ГРАДИНСКИ ГРУПИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА В СГРАДАТА НА УЛ."ДЕДЕ АГАЧ" №42. ПЕТ ОТ ГРУПИТЕ СЕ ПОМЕЩАВАТ В САМОСТОЯТЕЛНИ ФИЛИАЛИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: БЛОК № 91/Б, БЛ. № 91/В, БЛ. № 93/А, БЛ. № 95/А, БЛОК № 97,  ТРИ ГРУПИ В СГРАДА НА УЛ. "ДЕДЕАГАЧ" № 42 И ЧЕТИРИ ГРУПИ В  СГРАДА НА УЛ. „ТУЛЧА” №16. МАТЕРИАЛНАТА БАЗА Е БОГАТА И ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. ИНТЕРИОРЪТ НА ГРУПИТЕ Е СЪОБРАЗЕН С ВЪЗРАСТОВИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА.

В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ РАБОТИ ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ КАДРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗНООБРАЗНИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СЪОБРАЗНО ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, И В УНИСОН С ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАКТО И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ".

ЦЕЛТА, КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМИ ЕКИПЪТ НА ДГ №127 "СЛЪНЦЕ" Е ДА ДАДЕМ РАВЕН ШАНС ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ.

РАБОТИМ ПО УТВЪДЕНИ ОТ МОН ПРОГРАМИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА КЪМ ТЯХ / ИНДИВИДУАЛНИ КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА, ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА, ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ЕНЦИКЛОПЕДИИ И ДРУГИ /, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ВСЯКА ГОДИНА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА СЪВЕТ.

ОСВЕН УЧИТЕЛИТЕ ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО СА КОМПЕТЕНТНИ, С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ. ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИТЕ СЪЩО СЕ ОТНАСЯТ С МАЙЧИНСКА ГРИЖОВНОСТ И ТОПЛОТА КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ВОДЯТ СУТРИН И СЛЕДОБЕД, КАТО СЕ РЕДУВАТ С РАЗНООБРАЗНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, С МНОГО ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

ДЕЦАТА РЕДОВНО УЧАСТВАТ В СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И КОНЦЕРТИ НА ВЪТРЕШНО, РАЙОННО И ГРАДСКО НИВО. СПЕЧЕЛИЛИ СМЕ МНОГО НАГРАДИ, ДИПЛОМИ, ГРАМОТИ, СТАТУЕТКИ И ДР.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,НЕМСКИ ЕЗИК, ЛАТИНОТАНЦИ, ПЛУВАНЕ, НАРОДНИ ТАНЦИ, И ДР.