ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №137 Калина Малина - сграда ул. Александър Михов 25

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:137
Име:Калина Малина - сграда ул. Александър Михов 25
Директор:Снежина Мишева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Александър Михов", №25
Комуникация:
02/938-13-07
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1100
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред6000
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред6320
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

след класирането на 05.05.2012г записването на новоприетите деца за учебната 2012г./2013г.  се извършва при директора на яслата със всички документи от 07.30ч. до 16ч.в периода от 07.05.2012г./понеделник/ до 16ч. на 18.05.2012г./петък/.