ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №51

Тип:СДЯ
Номер:51
Име:
Директор:Миролюба Станоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол" № 29
Комуникация:
sdysla_51@abv.bg
02/822-33-29

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2600
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания920
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред42--
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.  

Записването  на класираните деца ще се извършва в сградата  на СДЯ№51.

Приемно време на директора за приемане на документи при записване на децата на първо класиране:

09,00 ч. до 15,00 ч. всеки работен ден от 13 .05. 2019г. - 23 .05. 2019г.

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УТОЧНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ В ИСОДЗ И ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СПОРЕД 

ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

(Приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.)

https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs

 

 При записване в СДЯ № 51, родителите представят следните документи:

  1. Заявление по образец от ИСОДЗ.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал и копие. 
  3. Лични карти на родителите - оригинал 
  4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
  6. За само осигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
  7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Самостоятелна детска ясла № 51 се намира в ж.к. "Красна поляна",  ул. "Братин дол" № 29 (на ъгъла с улица "Методи Кусевич").

Входът е от ул. "Методи Кусевич". Сградата е строена специално за целта и разполага с 4 групи. В тях децата са смесени по възраст - от 10 м. до 3 г., съгласно Наредба №26/2008 г.

Отглеждането и възпитанието им пряко е поверено на медицински сестри и детегледачки.