ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №51

Тип:СДЯ
Номер:51
Име:
Директор:Миролюба Станоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол" № 29
Комуникация:
02/822-33-29
sdysla_51@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2600
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания920
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред42--
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.  

Условия за прием на новоприетите децата в СДЯ №51

 Децата се приемат в детските ясли от директора на яслата след уговорен ден и час и предварително прегледани медицински документи.

При постъпване  в детската ясла родителите представят следните медицински документи:

1.Здравна карта за дете с попълнена паспортна част , отбелязани задължително най-малко два телефонни номера за контакт, преснимани имунизационни данни и залепени на страницата определена за попълване на имунизациите. / здравната карта за дете се закупува от книжарница и не се заверява от лекар/

2. Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

 

Условия за прием на посещаващите деца СДЯ №51

1.Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/.

2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

3. ЗА ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

Децата ваксинирани през почивния период предоставят мед.бележка за поставената имунизация. При изкарано ОЗЗ / шарка / също се предоставя информация – трябва да е отбелязано в здравнопрофилактичната карта.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Записването  на класираните деца ще се извършва в сградата  на СДЯ№51.

Приемно време на директора за приемане на документи при записване на децата на първо класиране:

09,00 ч. до 15,00 ч. всеки работен ден от 13 .05. 2019г. - 23 .05. 2019г.

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УТОЧНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ В ИСОДЗ И ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СПОРЕД 

ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

(Приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.)

https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs

 

 При записване в СДЯ № 51, родителите представят следните документи:

  1. Заявление по образец от ИСОДЗ.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал и копие. 
  3. Лични карти на родителите - оригинал 
  4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
  6. За само осигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
  7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Самостоятелна детска ясла № 51 се намира в ж.к. "Красна поляна",  ул. "Братин дол" № 29 (на ъгъла с улица "Методи Кусевич").

Входът е от ул. "Методи Кусевич". Сградата е строена специално за целта и разполага с 4 групи. В тях децата са смесени по възраст - от 10 м. до 3 г., съгласно Наредба №26/2008 г.

Отглеждането и възпитанието им пряко е поверено на медицински сестри и детегледачки.