ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №23 Ралица

Тип:СДЯ
Номер:23
Име:Ралица
Директор:Дора Григорова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул."Ралица" №4
Комуникация:

02/866-17-62
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред802
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред6207
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Детска ясла №23 "Ралица" работи с деца от 10 месечна до 3 годишна възраст разпределени в четири групи. Според броя на децата навършващи възраст за изписване към месец септември сме публикували свободни места за набор 2017 година -  броя по общ ред и  броя с хронични заболявания и за набор 2018 година - броя по общ ред и броя с хронични заболявания. Групите ни са смесени - във всяка от тях има деца от 10 месеца  до 3 год. възраст . Помещенията ни са просторни с отделни спални и игрални, във всяка група има  отделен санитарен възел и кухненски блок за разпределението на храната. Персонала се състои от квалифицирани медицински сестри , детегледачки , педагог.
 Детска ясла № 23 разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст, разполагаме и с раздавателен пункт . За кухня записваме деца над 10 месеца(с копие от акта за раждане и десет бурканчета с капачки за многократна употреба). Купони се купуват на място в Детската ясла през последните три работни дни от месеца.

https://dz2.uslugi.io/  Уеб родител за родители на децата  посещаващи детски ясли в община Столична


тел.02/866-17- 62 директор Дора Григорова

0887044215 касиер домакин Весела Дьолева

 

КУПОНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА 25.09.2019г.,26.09.2019г. И 27.09.2019г. ОТ 12.00 ДО 12.45ЧАСА

ЦЕНА : 29,90 ЛЕВА

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019Г.

 

НАБОР 2017

1.ЛПД

2.КМД

8.МХИ

9.КДП

10.МКС

От 16.09 до 20.09.2019г.

11.СКП

14.МБС

15.АЦП

17.ДИЯ

18.МДУ

20.НСЖ

От 23.09 до 27.09.2019г.

22.ДПБ

23.НРС

25.ЯНК

26.ВДС

27.СДН

28.ФМП

29.ДНП

30.ЦНК

От 30.09 до 04.10.2019г.

31.ЕНВ

32.СКЧ

33.ЛРА

34.ЙГК

36.РОП

37.КЕЖ

38.ДБК

39.ЕМК

40.ИХХ

От 07.10 до 11.10.2019г.

41.ЛАР

42.МСС

43.ДБП

44.ВЮМ

45.ФИТ

46.СЕИ

47.КЯД

48.ДАГ

49.ФГП

 

 

От 14.10 до 18.10.2019г.

51.КИД

52.ВХК

53.ФДД

54.ССУ

НАБОР 2018

1.ЛДД

2.ААП

3.АИЧ

4.ГНП

5.ЕСТ

6.ЙГП

7.ТМП

8.ЛБХ

 

Един ден преди реалното постъпване на детето на детска ясла, моля елате да покажете изследванията и картона на медицинската сестра .

 

 

 

 

 За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 23,

1.Лична амбулаторна карта(препис на оригиналния  картон от личния лекар) - с  попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.


Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии(шигели,салмонела), а за децата на 1г. и за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли,изследванията да са извършени в 15 дневен срок преди постъпването в яслата .

3.Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити

- скоч проба

- фекална проба

4.Кръв и урина в едномесечен срок преди постъпването в яслата.

5.Изследване и отрицателна реакция от Васерман на един от родителите в шестмесечен срок преди постъпването в детското заведение.

6.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни (важи 3 дни ).