ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
52 ОДЗ Илинденче - филиал ул. Кукуш № 1

Тип:ОДЗ
Номер:52
Име:Илинденче - филиал ул. Кукуш № 1
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ж.к. "Захарна фабрика", кв. 16, ул. "Кукуш", №1
Комуникация:
024267780

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 2-ра ясла, родени 2014 г.46451000
от септември 1-ва група, родени 2013 г.28244000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Илинден)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2012 г.30280110
2-ра група, родени 2011 г.28225010
3-та група, родени 2010 г.34286000
Подготвителна група, родени 2009 г.554960--
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2015/2016
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Илинден)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

 

И Н Ф О М А Ц И Я   З А    Р О Д И Т Е Л И   

 

ЗАПИСВАНЕТО НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА ОСНОВНАТА СГРАДА И ФИЛИАЛ

ул. "Кукуш" №1 СЕ ИЗВЪРШВА САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" 25.

Приетите деца за учебната 2016/17г. набор 2014г. ще бъдат разпределени в две групи:

родените през първото полугодие на годината ще сформират ПЪРВА ГРУПА "ВАРИАНТ" ,

а родените през второно полугодие ще обособят ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ДА СТАВА ЗАЕДНО СЪС САМИТЕ ДЕЦА, ЗА ДА БЪДЕ

ИЗВЪРШЕН УСПЕШЕН ПОТБОР ЗА ГРАДИНСКАТА ГРУПА!

 

ФИЛИАЛ "КУКУШ" НАОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ".

е разположен в самостоятелна новопостроена двуетажна сграда

намираща се  в кв.16 на "ЗАХАРНА ФАБРИКА" - ул. "КУКУШ" № 1, в близост до

 M tel  и Simens. Сградата е предвидена за отглеждането на  150 деца разпределени в пет градински

 и една яслена група /от две годишна възраст до постъпването им в първи клас/.

 Груповите помещения са просторни, добре организирани и модерно обзаведени.

Дворът е с площ осем декара е затревен, озеленен с изградено футболно игрище и площадка за

приложно колоездене.

 Кадрово двете сгради на детското заведение са много добре осигурено с квалифицирани учители

и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на

основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания,

гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на

педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез

допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение- английски език,

танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски

училища. ОДЗ №52 е отворено за добронамерини партньори. Създадено е социално

обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на

доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията.

През уч. 2016/7година във филиала ще функционират следните групи:

1  яслена    набор 2014г.

1 първа-вареант- набор 2014г.

1 първа     набор 2013г.

1  втора      набор 2012г.

1  трета      набор 2011г.

2  четвърта -ПГ6г.г.- набор 2010г.

Педагогическият съвет на детското заведение е решил приемът на деца в детското заведение да се извършва при

следните допълнителни критерии:

 

ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември

ДК3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина

ДК4. Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование (включва

педагогически и директорски персонал на постоянен договор в основните, средни и висши училища на

територията на Столична община/, най малко шест месеца преди класирането и не е в период на предизвестие.

ДК5. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина