ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ж.к. "Захарна фабрика", кв. 16, ул. "Кукуш", №1
Комуникация:
024267780

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
2-ра ясла, родени 2014 г.51510000
1-ва група, родени 2013 г.31274000
2-ра група, родени 2012 г.31300100
3-та група, родени 2011 г.25214000
Подготвителна група, родени 2010 г.31256000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА 29.08.16Г. ЩЕ ИМА ОБЯВЕНИ НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА

От 01.09 до 30 09 16г. в сграда Кукуш ще бъдат настанени деца и от ОДЗ 21 Зора сега ДГ 158 поради неотложен ремонт. Моля да ни извините за причиненото неудобство!

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.

Приетите деца за учебната 2016/17 г. набор 2014 г. ще бъдат разпределени в две групи: родените през първото полугодие на годината ще сформират ПЪРВА ГРУПА "ВАРИАНТ", а родените през второно полугодие ще обособят ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ДА СТАВА ЗАЕДНО СЪС САМИТЕ ДЕЦА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН УСПЕШЕН ПОДБОР ЗА ГРАДИНСКАТА ГРУПА!

 

ВТОРАТА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в самостоятелна новопостроена двуетажна сграда, намираща се  в кв.16 на "Захарна фабрика", ул. "КУКУШ" № 1, в близост до M tel  и Simens. Сградата е предвидена за отглеждането на 150 деца (от две годишна възраст до постъпването им в първи клас), разпределени в пет градински и една яслена група.

Груповите помещения са просторни, добре организирани и модерно обзаведени.

Дворът, който е с площ осем декара, е затревен, озеленен с изградено футболно игрище и площадка за приложно колоездене.

Кадрово двете сгради на детското заведение са много добре осигурени с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение- английски език, танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски училища. 

ДГ №52 е отворено за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията.

През учебната 2016/17 година във филиала ще функционират следните групи:

1  яслена - набор 2014 г.

1 първа "Вариант" - набор 2014 г.

1 първа - набор 2013 г.

1 втора - набор 2012 г.

1 трета - набор 2011 г.

1 четвърта ПГ 6 г. - набор 2010 г.

Педагогическият съвет на детското заведение е решил приемът на деца в детското заведение да се извършва при следните допълнителни критерии:

  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември;
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие;
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина.