ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ж.к. "Захарна фабрика", кв. 16, ул. "Кукуш", №1
Комуникация:
024267780

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3505
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред15--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2018Г. ИМА  ОБЯВЕНИ  СВОБОДНИ МЕСТA ЗА НАБОР 2016 Г. ЗА НАБОР 2015 Г. ИМА ОБЯВЕНИ МЕСТА В СГРАДА "ПЛОВДИВ" 25

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.

Приетите деца за учебната 2018/19 г. набор 2016 г. ще бъдат разпределени в две групи: родените през първото полугодие на годината ще сформират ПЪРВА ГРУПА "ВАРИАНТ"-ГРАДИНСКА, а родените през второно полугодие ще обособят ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ДА СТАВА ЗАЕДНО СЪС САМИТЕ ДЕЦА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН УСПЕШЕН ПОДБОР ЗА ГРАДИНСКАТА ГРУПА!

 

ВТОРАТА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в самостоятелна новопостроена двуетажна сграда, намираща се  в кв.16 на "Захарна фабрика", ул. "КУКУШ" № 1, в близост до M tel  и Simens. Сградата е предвидена за отглеждането на 150 деца (от две годишна възраст до постъпването им в първи клас), разпределени в пет градински и една яслена група.

Груповите помещения са просторни, добре организирани и модерно обзаведени.

Дворът, който е с площ осем декара, е затревен, озеленен с изградено футболно игрище и площадка за приложно колоездене.

Кадрово двете сгради на детското заведение са много добре осигурени с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение- английски език, танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски училища. 

ДГ №52 е отворено за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията.

През учебната 2018/19 година в СГРАДА "КУКУШ" ще функционират следните групи:

1  яслена - набор 2016 г.

1 първа "Вариант" - набор 2016 г.

1 първа - набор 2015 г.

1 втора - набор 2014 г.

1 трета - набор 2013 г.

1 четвърта ПГ 6 г. - набор 2012 г.