ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
21 ЦДГ Ежко-Бежко

Тип:ЦДГ
Номер:21
Име:Ежко-Бежко
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:с.Бусманци, ул. "Крива ливада", №11А
Комуникация:
0884235165

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 1-ва група, родени 2013 г.301900110
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Искър)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2012 г.19190000
2-ра група, родени 2011 г.13130000
3-та група, родени 2010 г.23220010
Подготвителна група, родени 2009 г.323200--
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2015/2016
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Искър)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители
 
   

Целодневна детска градина № 21 „Ежко-Бежко”  разполага с нова,  просторна, луксозна и светла,  специално проектирана база, отговаряща на най-новите съвременни изисквания.

Обособени са три групи за деца от 3 до 7 години,  помещаващи се в уютни и модерно обзаведени светли зали за игри, обучение и почивка. Детската градина разполага с музикален, физкултурен салон.

Модерната сграда на ЦДГ № 21 Ежко-Бежко”  се намира сред красив, просторен, озеленен  двор с отделни площадки за всяка група, изградени с обезопасена настилка,  предпазни гумени плочи и детски съоръжения.  Има и специална спортна площадка с тревна настилка, предназначена за игри с преносими спортни съоръжения.

ЦДГ № 21 „Ежко-Бежко” е  прекрасно място за децата, сред чист  въздух и зеленина, далечe от шума и напрегнатия градски живот. Всяка година, на 23 ноември, отбелязваме откриването на детската градина с тържество и/или водосвет!

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ЦДГ № 21 в МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И КОЯТО ДАВА  РАВЕН ШАНС ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ. 

Мисията ни е, ЦДГ № 21 „Ежко-Бежко” ,да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо  и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно  ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококволифицирани и ерудирани педагози.

Усилията на целия екип на ЦДГ №21 „Ежко-Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония   на педагогическото взаимодействие - детска градина- семейство- дете - общество. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

Основните цели на социализацията, обучението и възпитанието на децата от трите групи, в ЦДГ № 21 ,се реализират от педагогическия екип с помощта на  Програмна система "Аз съм в детската градина" на издателство "Изкуства", която е интегрирана система, създадена в името на детето, разработена по възрастови групи.

 Децата на ЦДГ № 21 "Ежко-Бежко" развиват своите таланти и дарби и обогатяват своите знания в школи по народни ,латино и модерни танци, футбол,приложни изкуства и английски език.

Сайта на детската градидина: http://cdg21.deckagradina.info/