ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:с.Бусманци, ул. "Крива ливада", №11А
Комуникация:
0884345165
0878907835

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред1500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред2610
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред17--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 21 „Ежко-Бежко” – сграда Бусманци разполага с нова, просторна, луксозна и светла, специално проектирана база, отговаряща на най-новите съвременни изисквания.

Обособени са три групи за деца от 3 до 7 години, помещаващи се в уютни и модерно обзаведени светли зали за игри, обучение и почивка. Детската градина разполага с музикален, физкултурен салон.

Модерната сграда на ДГ № 21 Ежко-Бежко” се намира сред красив, просторен, озеленен двор с отделни площадки за всяка група, изградени с обезопасена настилка, предпазни гумени плочи и детски съоръжения. Има и специално футболно игрище с тревна настилка, предназначено за игри с преносими спортни съоръжения.

ДГ № 21 „Ежко-Бежко” е прекрасно място за децата, сред чист въздух и зеленина, далечe от шума и напрегнатия градски живот. Всяка година, на 23 ноември, отбелязваме откриването на детската градина с тържество и/или водосвет!

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И КОЯТО ДАВА РАВЕН ШАНС ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ. 

Мисията ни е, ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококволифицирани и ерудирани педагози.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко-Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина - семейство - дете - общество. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

Основните цели на социализацията, обучението и възпитанието на децата от всички групи, в ДГ № 21, се реализират от педагогическия екип с помощта на Програмна система, която е интегрирана система, създадена в името на детето, разработена по възрастови групи.

Децата на ДГ № 21 "Ежко-Бежко" – Бусманци развиват своите таланти и дарби и обогатяват своите знания в школи по народни, латино и модерни танци, футбол и английски език.

 

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 
2016/2017г., която ще се проведе  в групите на детското заведение, както следва:

•      ПЪРВА възрастова група– 9 септември 2016г. (петък) от 17:00 часа
•        ВТОРА и ТРЕТА  възрастова  група– 20 септември 2016г. (вторник) от 17:00 часа
•      ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 19  септември 2016г. (понеделник) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси
  2. Правила за медицински контрол;
  3. Изисквания към медицински изследвания и документи ;
  4. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
  5. Избор на родителски актив и представители на групата.
  6. Разни.

Очакваме Ви!

Милена Господинова

директор на ДГ21

 

ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЦДГ № 21

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г., ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 „ЕЖКО БЕЖКО“

продължава дейността си като ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 „ЕЖКО БЕЖКО “.

Абревиатурата се променя от ЦДГ № 21 на ДГ №21.

На добър час!

 

НОВ ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето .

2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Тези изследвания трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

4 Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

5. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето,не повече от 3 дена от самото постъпване на детето в детското заведение.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.

2. Микробиологично изследване на фекална проба , при отсъствие за повече от 30 дни.

3. Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца(съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

4.Контролен профилактичен преглед от личния лекар на детето.