ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №166 Веселушка

Тип:ДГ
Номер:166
Име:Веселушка
Директор:Малинка Петрова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Горски пътник", № 23
Комуникация:
02/8662271
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1800
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

 

     

    За повече информация за ЦДГ №166"Веселушка" можете да плзвате YEB stranicata www.cdg166.com


   ДГ № 166 " Веселушка " е построена през 1964 година. Формирани са четири възрастови групи.
   В детската градина се отглеждат и възпитават деца от 3-7 годишна възраст.Сградата на детската градина разполага с просторни, светли занимални и спални. Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.  Детската градина има охрана и видеонаблюдение.
   Амбициозен екип от квалифицирани преподаватели - 8 старши учители,  и старши учител по музика, работят по програми утвърдени от МОН.Интересите на работещият екип в ДГ №166 са насочени към осигуряване на оптимални условия за физическо,духовно и социално развитие на децата от 3 до 7
   годишна възраст в съответствие с ДОИ ,новите тенденции за развитие на Европейското и световно образование.
   В ДГ №166 "Веселушка" се предлагат срещу заплащане от родителите следните допълнителни педагогически услуги: английски език,  детски футбол, кл.балет, народни танци, приложни изкуства, фехтовка, йога за деца.

  ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1.Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2.Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005г.за имунизациите в Република България;

3.Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

4.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;

5.Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА" ЗА УЧЕБНАТА2018/2019г.: 

І възрастова  група - за деца, родени през 2015 година - 1 (една) група;  

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2014 година - 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година (ПГ-5г.) – 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1 (една) група. 

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

за класиране и записване на деца в ДГ № 166 „ Веселушка ” с прием  от 15 септември 2018 година


Записване на приетите  деца:

Всеки работен ден от 8:00ч. до 16:00 ч.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии

 

Дете, класирано чрез ИСДОЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

При записване родителят срещу подпис се запознава с:

1.      Правилник за дейността на детската градина.

 


 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31 МАЙ/ЧЕТВЪРТЪК/ 2018г. ОТ 17,00 ЧАСА.