ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №90 Веса Паспалеева (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:90
Име:Веса Паспалеева
Директор:Катя Йорданова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Иван Момчилов" , №44
Комуникация:
02/9360464
02/9382856
02/9382918
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1900
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред48100
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4910
Хронични заболявания600
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред13110
Хронични заболявания200
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №90 (ОДЗ №90) се преименува на Детска градина №90 "Веса Паспалеева" (ДГ №90 "Веса Паспалеева").


ДГ №90 е детско заведение с цел обучение и възпитание на деца от 10 месеца до постъпване в първи клас. В централната сграда функционират 2 яслени и 6 градински групи, а в сградата на ул. „Бял люляк“ №19 – 1 яслена и 3 градински групи.  

ДГ №90 разполага със съвременна материална и дидактична база с функционални помещения, с обособени разнообразни кътове за занимания и игри, с плувен басейн, музикален и физкултурен салон, кабинет за чуждоезиково обучение и проектна дейност, логопедочни кабинети в двете сгради, кабинет по Безопасност на движението и учебно-тренировъчен полигон, с големи дворове с много зеленина и площадки за игрите на децата от всички групи.

Детското заведение осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; гарантира неговите права; приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Тук децата получават сигурност, топлина, подкрепа, уважение и пълноценно общуване, право на избор и изява.

За децата се грижи висококвалифициран персонал, който осигурява възможност те да изживеят неповторимостта на детството си, заобиколени от обич и всеотдайност. Приоритет на екипа е усъвършенстването на преподавателските технологии и практики, използване на различни методи и средства, стимулиращи развитието на детските компетентности и самостоятелност; участие в проектна дейност.

Възпитателно-образователната работа с яслените групи се провежда от
педагог.

В детското заведение има осигурен ресурсен учител, логопед и психолог, които осъществяват индивидуална и групова корекционна и възпитателна работа.

 

Сред основните приоритети в работата на ДГ №90 са:

- съхраняване уникалността на детството;

- създаване на оптимални условия за учебна дейност и подготовка на децата за постъпване в първи клас;

- взаимодействие и партньорство между екипа на детското заведение и семейството чрез Консултативен кабинет за родители;

- изграждане на позитивна, спокойна, уютна, подкрепяща и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен, и изпълнен с полезни и приятни часове.

По желание на родителите  и за развитие на детските интереси и заложби се организират и следните допълнителни педагогически услуги:

- плуване;

- футбол;

- ранно чуждоезиково обучение по английски език;

- български народни танци;

- модерни и латино танци и мажоретен състав;

- шах.

ДГ №90 организира за децата екскурзии, зимен, летен отдих и зелено училище.

ДГ №90 има множество участия и награди от конкурси за детско творчество, изпълнителски изяви, спортни прояви и състезания.

Цялостната дейност на екипа е насочена към създаване на оптимални условия за превръщане на ДГ №90 в предпочитано и любимо място за децата и родителите.

В детските очи чудесата на света не са седем, а седем милиона и нашата цел е водени от новото, иновативното и стъпили на традицията, ние отговорните за бъдещето на децата – учители и родители заедно, да им покажем тези чудеса.

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ:

Децата, родени 2015г, посещаващи  яслена група на ДГ №90 - сграда „Бял люляк”, ще продължат да посещават сградата на ул."Бял люляк"19 и в градинската  група.

Децата, които ще бъдат приети за уч. 2018/2019г. в яслена група във филиал „Бял люляк“, ще посещават градински групи в централната сграда на ДГ №90 на ул. ,,Иван Момчилов" 44

 

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СТАВА В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА УЛ. "ИВАН МОМЧИЛОВ" №44 ОТ 8.00 ДО 16.00 Ч. ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.

                                                                       ДИРЕКТОР: КАТЯ ЙОРДАНОВА