ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №147 Славейче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:147
Име:Славейче
Директор:Първолета Петрова
Район:Кремиковци
Адрес:с.Горни Богров, ул. "Трайчо Костов" № 1
Комуникация:
9943415
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1730
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред451
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1010
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1310
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1080
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 147 "Славейче"се намира в с. Горни Богров , на територията на район "Кремиковци".В нея се отглеждат ,обучават и възпитават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас.През учебната 2018/2019 година децата са разпределени  в две смесени групи: Първа смесена група / 2,и 3 ,3,6 годишни деца , родени 2014,2015  и 2016 год./ и Подготвителна смесена група / 5 и  6 годишни деца родени 2012 , 2013 и началото на 2014  год /. В ДГ се осигуряват: физическо,духовно и социално развитие на децата. Развитие на индивидуалността,стимулират се творческите им заложби. Децата придобиват нови знания,умения и навици.В ДГ са  осигурени уважение,сигурност и свобода за всяко дете,зачитане на неговите права и неговото  достойнство. Децата се възпитават в дух на толерантност и сътрудничество,на приобщаване към българската култура и традиция и общочовешките ценности.Получават и добра подготовка  по всички образователни направления за постъпването им  в първи клас.

 

 

 

                                                                Директор:П.Петрова