ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №195 Братя Мормареви (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:195
Име:Братя Мормареви
Директор:Антоанета Малинова
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Врабча" № 7
Комуникация:
9883295 9873208

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред080
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания1700
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2100
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред26--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ОДЗ №62 е разположено на територията на район "Оборище".В детското заведение се
възпитават,обучават и отглеждат с много любов деца от 1г. и 1м. до 7 годишна
възраст,разределени в осем целодневни ,една полудневна и две яслени групи.
Децата се подготвят по всички културно-образователни направления съобразено с
държавните образователни изисквания.Предлагат се допълнителни дейности:
англииски език,художествена гимнастика,ски училище,екдскурзии с образователна,
спорна и екологична програма.

Списъците от І-во класиране на децата, родени 2008;2009;2010година, са поставени  за информация на централните входове  на ОДЗ 62 ул. Врабча  7 и на филиала на ул. Дунав 5А  след 10 .00  часа на 30  април 2011 година!

Записването на  децата от І класиране продължава .Прием на документи на приетите деца  за периода 09.05. - 13.05.2011 г. е както следва :

8.30 ч.- 16.00 ч. в сградата на ул. Врабча 7