ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №196 Шарл Перо

Тип:ДГ
Номер:196
Име:Шарл Перо
Директор:Петя Благоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол", № 7
Комуникация:
8221787 9290225

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва група, родени 2014 г.41352400
2-ра група, родени 2013 г.56423290
3-та група, родени 2012 г.33263400
Подготвителна група, родени 2011 г.61406690
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,НА 12 ,13 И 14 МАЙ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИМА ПЛАНУВАНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ НА ВИТОША ПО ПРОЕКТ ЗА СПОРТА!ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА НА 12 И 13 ЩЕ МОГА ДА ЗАПИСВАМ ОТ 16 ДО 18Ч,А НА 14 НЯМА ДА ЗАПИСВАМ)