ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №123 Шарл Перо (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:123
Име:Шарл Перо
Директор:Валентина Колева
Район:Младост
Адрес:гр.София, кв. Горубляне, ул. "Хан Аспарух", №1
Комуникация:
02/9736415
02/8791224
odz123@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3500
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред6100
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5300
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред43210
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 123 "Шарл Перо" се намира в кв. Горубляне район"Младост"

Ние Ви предлагаме: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; педагози, логопед, медицински сестри и обслужващ персонал на високо професионално ниво.

Целият екип на детската градина се стреми да осигури емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата за индивидуалното им развитие.

Взаимодействаме с родителската общност като основен партньор и активен участник в живота на детското заведение и децата.

Възпитателно-образователната работа организираме съобразно закона за предучилищното и училищното образование и утвърдените държавни образователни стандарти.

По избор на родителите децата могат да се включат в следните допълнителни образователни дейности: английски език; приложни изкуства; модерни и народни танци; футбол и плуване.  Детската градина разполага с просторен и модерен басейн и футболно игрище на открито.

Ежегодно организираме  ски-училище и еднодневни екскурзии до интересни и забележителни дестинации.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

През учебната 2018/2019 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: две яслени; две първи; две втори; две подготвителни за 5 г.; две подготвителни за 6 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА ВАША ПОМОЩ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРИЕТАТА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РЕШЕНИЕ №82 ПО ПРОТОКОЛ № 48 / 22.02.2018 Г. НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ Е ПУБЛИКУВАН В САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА –>  РАЗДЕЛ ПРИЕМ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 123 ”ШАРЛ ПЕРО"

ОТ ПОНЕДЕЛНИК  ДО  ПЕТЪК

 от 9.00 ч. – 12.00 ч.   и   13.00 ч. до 16.00 ч.

Телефони  за  информация:

+359 2/973-64-15       /       +359 2/879-12-24        

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ!

Ако се установи, че родителят/ настойникът на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано.

 ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************     

Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №123, след ваканцията е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.

 

 

Сайт на ДГ №123 „Шарл Перо” http://dg123sharl-pero.com/