ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №61 Шарено петле (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:61
Име:Шарено петле
Директор:Елена Димитрова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Камчия" № 1
Комуникация:
8709377
9717175
http://dg61slatina.com
dg61@mail.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред7800
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1100
СОП400
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред6400
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред74140
Хронични заболявания700
СОП900
Работна група1--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА ЗА УЧ. 2018/2019Г. ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 11 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ОТ 9.00 Ч. ДО 12.30 Ч. И ОТ 13.00 Ч. ДО 14.00 Ч. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ РОДИТЕЛИ ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ЯВЯВАНЕ С ДЕЦАТА СИ НА КОМИСИЯ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДО 10.09.2018 Г. НА УЛ. КАМЧИЯ 1 ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАР.

ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА Е ЗА ДЕЦА ОТ 4-7 ГОД. ВЪЗРАСТ С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И СЪХРАНЕН ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДИМСТВО СЕ ДАВА НА ДЕЦА С АЛАЛИЯ (ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА), ЗАЕКВАНЕ, ДИЗАРТРИЯ, РИНОЛАЛИЯ. В ГРУПАТА СЕ ИЗВЪРШВА КОРЕКЦИЯ НА ЕЗИКА И ГОВОРА И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ. ПО ВЪЗРАСТ И ВИД НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ГРУПАТА Е ОТ СМЕСЕН ТИП. ПРИЕМЪТ В ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, НА БАЗА ПРЕДСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, АКТУАЛНИ ЕПИКРИЗИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ - НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД ИЛИ ДАННИ ОТ НЕВРОЛОГИЧНИ, ПСИХОЛОГИЧНИ, ЛОГОПЕДИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, И ЛИЧНА СРЕЩА С ДЕТЕТО, А НЕ ПО ОБЩИЯ РЕД.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През учебната 2018/2019 год. в ДГ № 61 "Шарено петле" ще функционират 15 групи.

Три яслени - деца родени 2016 и 2017 г.

Три първи групи . деца родени 2015 г.

Две втори групи - деца родени 2014г.

Три трети групи (ПГ за у-ще - 5 годишни) - деца родени 2013г.

Три четвърти групи (ПГ за у-ще 6 годишни) - деца родени 2012г.

Една логопедична група - смесен възрастов състав

В Детската градина има назначен психолог и трима логопеди.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ 61 ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.


Първо класиране и обявяване на списъците: 12 Май 2018г. /събота/

- по e-mail на родителитя

- в профила на ДГ в ИСОДЗ

 

Срок за записване в детската градина:

От 14 Май 2018г до 25 Май 2018г.

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН - от 08.00 ч. до 16.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец.

2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал.

3. Лични карти на родителите - оригинал.

4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителя / настойникът / работи, който съдържа изх. №, печат и ЕИК на работодателя.

5. Копие от трудова книжка на родителя /родителите/.

6. За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

7. Всичики необходими документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в ДГ

 

 

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА ЗА УЧ. 2018/2019Г. ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 15 И 16 МАЙ 2018 Г. ОТ 9.00 Ч. ДО 12.30 Ч. И ОТ 13.00 Ч. ДО 14.00 Ч.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ РОДИТЕЛИ ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ЯВЯВАНЕ С ДЕЦАТА СИ НА КОМИСИЯ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДО 11.05.2018 Г. НА ТЕЛ. 02 / 870 93 77 ; УЛ. КАМЧИЯ 1 ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАР.

ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА Е ЗА ДЕЦА ОТ 4-7 ГОД. ВЪЗРАСТ С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И СЪХРАНЕН ИНТЕЛЕКТ. ПРЕДИМСТВО СЕ ДАВА НА ДЕЦА С АЛАЛИЯ (ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА), ЗАЕКВАНЕ, ДИЗАРТРИЯ, РИНОЛАЛИЯ. В ГРУПАТА СЕ ИЗВЪРШВА КОРЕКЦИЯ НА ЕЗИКА И ГОВОРА И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ. ПО ВЪЗРАСТ И ВИД НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ГРУПАТА Е ОТ СМЕСЕН ТИП. ПРИЕМЪТ В ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, НА БАЗА ПРЕДСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ДГ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, АКТУАЛНИ ЕПИКРИЗИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ - НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД ИЛИ ДАННИ ОТ НЕВРОЛОГИЧНИ, ПСИХОЛОГИЧНИ, ЛОГОПЕДИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, И ЛИЧНА СРЕЩА С ДЕТЕТО, А НЕ ПО ОБЩИЯ РЕД.

ДИРЕКТОР: Елена Димитрова