ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:89
Име:Шарена дъга
Директор:Жечка Михалева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Враждебна, ул. 27 № 3
Комуникация:
840-63-35
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2270
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2370
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2700
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2170
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

 

 

Уважаеми родители ,

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДГ се представят:

1.  Медицинска бележка, че не е в контакт със ОЗБ.

 2.При отсъствие  за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

3. При отсъствие за повече от 2 месеца -и еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);

 

Уважаеми родители,

През учебната 2018/2019 г. в ДГ №89 "Шарена дъга" ще има 5 възрастови  групи:

1 яслена група -  за деца, родени  през 2016 г. и

4  градински групи:

- първа група - за родени 2015 г.,

- втора  група - за родени 2014 г.,

- трета  група - за родени 2013 г.,

- четвърта (ПГ) група - за родени 2012 г.

Необходими документи за постъпване:

1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 

4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

6. ВАСЕРМАН на един родител (само за яслена група)

 

 

ДГ №89 "Шарена дъга" е учебно-възпитателно заведение с утвърдено име и традиции повече от 30 години. Тук са обучени и  възпитани  хиляди деца, израстнали като достойни и добри граждани на Родината ни.

В ДГ №89 се обучават и възпитават целодневно деца на възраст от 2 до 7 години в 1 яслена група и 4 градински групи.  Под ръководството на високо квалифицирани педагози и помощен персонал, спазвайки ДОИ и учебни програми, децата овладяват знания по български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика , физическа култура.

В групите на  детската градина децата изучават английски език, приложни изкуства, народни танци и футбол.

С уважение: Ж.Михалева