ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №174 Фют

Тип:ДГ
Номер:174
Име:Фют
Директор:Гергана Цанкова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Мала планина", №36
Комуникация:
8621090
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5000
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2420
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

 

1.Здравна карта за дете /данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията  на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ОТ 2005Г ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В Р.БЪЛГАРИЯ/Д.в. бр.15/2005г./изд. МЗ, изм.  Д.в. бр.57/2009г./  За деца, посещаващи дет.ясли -  здравната карта от детската ясла!

2. Здравна профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето. Представя се при записване.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии / шигели, салмонели,ешерихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат  от изследване на фецес и тиксо отпечатък  за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5.Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок  преди постъпване на детето в детска градина - за деца непосещавали детска ясла.

6. Медицинска бележка за липса  на контакт със заразно болен, издадена от личен лекар на детето /бележката важи 3 календарни дни/.

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! 

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

  • За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен
  • За повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
  • За повече от два месеца се представя отрицателен резултат за чревни паразити /фекална проба и скоч проба/,  съгласно Наредба №5 /2006г.на МЗ за диагностика , профилактика и контрол на местните паразитози

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

 

Информация за детската градина на:www.cdg174fut.com