ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №128 Феникс (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:128
Име:Феникс
Директор:Снежана Тодорова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Западен парк, ул. "Суходолска", №2 (до 17 СОУ)
Комуникация:
9200268 8223618

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва група, родени 2014 г.322012000
2-ра група, родени 2013 г.30246000
3-та група, родени 2012 г.603820110
Подготвителна група, родени 2011 г.543712500
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

Детското заведение се състои от 9 целодневни и една яслена групи, от които 6 целодневни групи са разположени в централната сграда, а 3 целодневни и 1 яслена групи - във филиала.

Групите са просторни, хигиенични, пъстро боядисани с богата материална и дидактична база. Дворът е с индивидуални площадки за всяка група и с много зеленина. 
Детската градина разполага с красиво оформен в архитектурно отношение музикален и физкултурен салон.
Предлагат се и допълнителни педагогически дейности по английски език, футбол и модерен балет, които се водят от квалифицирани специалисти.