ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №128 Феникс (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:128
Име:Феникс
Директор:Снежана Тодорова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Западен парк, ул. "Суходолска", №2 (до 17 СОУ)
Комуникация:
9200268 8223618
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4902
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1810
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1970
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

В ДГ № 128"Феникс"( с яслени групи ) функционират 6 целодневни градински групи.

Групите са просторни, хигиенични, пъстро боядисани с богата материална и дидактична база. Дворът е с индивидуални площадки за всяка група и с много зеленина. 
Детската градина разполага с красиво оформен в архитектурно отношение музикален и физкултурен салон.

В подкрепа на приобщаващото образование от бюджета на детската градина има назначен психолог.

През учебната 2018/2019 г. ДГ № 128 "Феникс" работи по одобрен проект на тема"Първо сме хора,после сме различни" с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.
Предлагат се и допълнителни образователни дейности по английски език, футбол , модерен балет и народни танци, които се водят от квалифицирани специалисти.

През учебната 2019/2020 г. ще се отглеждат и възпитават деца разпределени по възрастови групи,а именно:

Две първи групи набор 2016 г. -      54 деца

Две втори групи набор 2015 г. -      60 деца

Една трета група набор 2014 г.-      30 деца

Една четвърта група набор 2013 г.- 28 деца