ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №125 Усмивка

Тип:ДГ
Номер:125
Име:Усмивка
Директор:Петранка Миланова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "Монтевидео" № 21
Комуникация:
8558771 8562998 ф.
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2470
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО !!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, РОДЕНИ 2015Г. ПРИЕМ НА І ГРУПА -2015 г. ЩЕ ИМА  В ЦЕНТРАЛАТА НА ДГ 125 - УЛ."МОНТЕВИДЕО" № 21А И ВЪВ ФИЛИАЛА - БУЛ."Н. ПЕТКОВ" № 90

 

ДГ № 125 "Усмивка" е разположена в 2 сгради: Централа, адрес ул."Монтевидео" №
21А и Филиал, с адрес бул."Н. Петков" № 90.

И в двете сгради няма възможност за обособяване на специализирани кабинети за работа с деца със СОП, както и специалисти, осъществяващи тази дейност.
В Централата има 3 групи. През учебната 2018-19г. ще функционират: 1-Іва(деца родени 2015г.), 1 - ІІ гр. (родени 2014г.) и 1- ІV ПГ (родени 2012г.) 

Във Филиала има 2 групи. През учебната 2018-19г.. ще функционират: 1 І (деца родени 2015г.) и 1 - ІІІ ПГ (деца, родени 2013г.)

Към двете сгради на детската градина има обширни, затревени дворове, с
обособени площадки за всяка група.
Детска градина "Усмивка" е позната с високото качество на отглеждане,
възпитание и обучение на децата. Квалифициран екип от педагози и помощник-
възпитателки се грижи, в спокойна и уютна среда, всяко дете да развива своята
ярка и неповторима личност.
Освен изпълнението на държавните образователни изисквания за предучилищна
подготовка, се работи и по авторската програма "Аз променям света", с приоритет
- развитието на интелекта и комуникативните способности на децата. По желание
на родителите се организират допълнителни педагогически дейности: езиково
обучение (английски език), спортни и народни танци, футбол и оздравителна гимнастика, ски-училище и др.
В детска градина "Усмивка" посрещаме децата и родителите с усмивка и влагаме
цялата си енергия, знания и опит за да бъде денят им ползотворен и спокоен.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ !!!

за новоприети деца:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.