ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №126 Тинтява

Тип:ДГ
Номер:126
Име:Тинтява
Директор:Емилия Такова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Красна поляна II, ул. "Спас Вацов" № 1
Комуникация:
8220578

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва група, родени 2014 г.30291000
2-ра група, родени 2013 г.28251020
3-та група, родени 2012 г.33294000
Подготвителна група, родени 2011 г.28215200
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 ДЕТСКА ГРАДИНА № 126 „ ТИНТЯВА „ се намира в част ІІ
на квартал „Красна поляна”. Тя наподобява голяма къща с хубав, просторен двор с
детски пощадки и уреди за игра на децата. В детската градина има четири
възрастови групи в централната сграда и четири - във филиала – І, ІІ, Пгр.-5г. и Пгр.-6г..
Работят квалифицирани педагози.
Основна цел : развитие на детската индивидуалност и творчество, чрез
създаване на оптимални условия и среда за индивидуално развитие и изява на
личностните качества на децата.

 Групите работят с книжките на издателство „Изкуства” и "Булвест". 

Като допълнителни дейности, избирани по желание на родителите предлагаме
английски език, приложни изкуства, танци и футбол, които се водят от специалисти в съответната
област.

ДГ № 126 има 8 възрастови групи - 4 в централната сграда и 4 във филиала:

от м. септември 2017г.:

Ігр. - родени 2014г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала;

ІІгр. - родени 2013г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала;

Пгр.-5г. - родени 2012г .- 1 в централната сграда и 1 - във филиала

ПГр.-6г. - родени 2011г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала.

ДГ № 126 ще  работи през месец юли 2017г. - филиал, а ще почива през м. август 2017г.

На вниманието на родителите на новоприетите деца от І-ва група /родени 2014г./ - ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца от І-ва група на 08.06.2017г. от 17.00 часа в детската градина.