ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №126 Тинтява

Тип:ДГ
Номер:126
Име:Тинтява
Директор:Емилия Такова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ж.к. Красна поляна II, ул. "Спас Вацов" № 1
Комуникация:
8220578
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2502
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2520
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2620
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ДЕТСКА ГРАДИНА № 126 „ ТИНТЯВА „ се намира в част ІІ
на квартал „Красна поляна”. Тя наподобява голяма къща с хубав, просторен двор с
детски пощадки и уреди за игра на децата. В детската градина има четири
възрастови групи в централната сграда и четири - във филиала – І, ІІ, Пгр.-5г. и Пгр.-6г..
Работят квалифицирани педагози.
Основна цел : развитие на детската индивидуалност и творчество, чрез
създаване на оптимални условия и среда за индивидуално развитие и изява на
личностните качества на децата.

 Групите работят с книжките на издателство „Изкуства”,  "Булвест"  и "Анубис" 

Като допълнителни дейности, избирани по желание на родителите предлагаме
английски език, приложни изкуства, танци и футбол, които се водят от специалисти в съответната
област.

ДГ № 126 има 8 възрастови групи - 4 в централната сграда и 4 във филиала:

от м. септември 2018г.:

Ігр. - родени 2015г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала;

ІІгр. - родени 2014г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала;

Пгр.-5г. - родени 2013г .- 1 в централната сграда и 1 - във филиала

ПГр.-6г. - родени 2012г. - 1 в централната сграда и 1 - във филиала.

ДГ № 126 ще  работи през месец август 2018г. - филиал, а ще почива през м. юли 2018г.

В Детската градина с децата със СОП работят 1 ресурсен учител и 1 психолог, назначени към РЦПППО.

На вниманието на родителите на новоприетите деца от І-ва група /родени 2015г./ - ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца от І-ва група на 07.06.2018г. от 17.00 часа в детската градина.