ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №4 Слънчо

Тип:ДГ
Номер:4
Име:Слънчо
Директор:Румяна Капланова
Район:Витоша
Адрес:с.Владая, Ела, №6
Комуникация:
9991032 9991032

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред18100
Хронични заболявания140
СОП030
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред2210
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред1610
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред19--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 4 "Слънчо" се намира в полите на Витоша, в китното крайстолично село Владая. Децата са разпределени в три възрастови групи.

Педагогическият екип е съставен от квалифицирани учители с опит и любов към професията. Помощният персонал се отнася внимателно и грижливо към поверените им деца. От 2008 година нашата детска градина има собствени химн и знаме. Текстът и музиката на химна са дело на учителка от детската градина - Йорданка Йорданова.

От 2009 г. поставихме началото на нова традиция - провеждането на ежегодни фестивали на детските градини от район "Витоша" - "Слънчеви пътеки" Владая.

В детската градина се предлагат допълнителни педагогически услуги по желание на родителите.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: През учебната 2017/2018 г. в детската градина ще функционират три групи, както следва:

смесена подготвителна набор 2011 г. и 2012 г. - 1 група

ІІ група набор  2013 г. -  1 група

І  група набор 2014 г.  -  1 група

 

ГРАФИК ЗА КЛАСИРАНИЯТА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,  КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В ДГ № 4 "СЛЪНЧО"  ЗА УЧ.2017/2018 г.

 •          дата
                                      Дейност
    20.02.2017 г.
   Обявяване на свободните места за набор 2014 / за детски градини без яслени групи/ , 2015 и 2016г. / за детски градини с яслени групи/  за учебната  2017/2018 г.
    11.05.2017 г.
   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18,00 ч.
    13.05.2017 г.
   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2017/2018 година, срок за  записване до 26.05.2017 г.
    22.05.2017 г.
   Обявяване ня свободните места за второто класиране
    26.05.2017 г.
   Край на записване в детските заведения - 17:00 ч.
   Елиминиране на незаписаните от първото класиране
   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 ч.
    27.05.2017 г.
   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2017/2018 г., срок за записване до  09.06.2017 г.
    05.06.2017 г.
   Обявяване на свободните места за третото класиране
    09.06.2017 г.
   Край на записване - 17:00ч.
   Елиминиране на незаписаните от второто класиране
   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 ч.
    10.06.2017 г.
   Публикуване на резултатите от третото класиране, срок за записване до 23.06.2017 г.
    19.06.2017 г.
   Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2017/2018 г.
    23.06.2017 г.
   Край на записване - 17:00ч.
   Елиминиране на незаписаните от третото класиране
   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 ч.
    24.06.2017 г.
   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране, срок за записване до 07.07.2017 г.
    25.06.2017 г.
   Период без класирания.
  07.07.2017г. до 26.08.2017 г.
   Край на записване в детските градини - 17,00 ч.Елиминиране на незаписаните от четвъртото класиране.Навлизане в период без класирания.

    26.08.2017 г.

   Първо текущо класиране за учебната 2017/2018 година.