ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №193 Славейче

Тип:ДГ
Номер:193
Име:Славейче
Директор:Катя Цолова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Kап. Тодор Hочев", № 30
Комуникация:
024274045 - директор
028623049 - канцелария
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5800
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2900
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред5270
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО

Уведомяваме родителите на деца родени 2013 година, че могат да кандидатстват за прием с деца, родени 2012 година.  

 

Разпределението на групите за 2018/2019 учебна година в ДГ№193  „Славейче" е, както следва:

І възрастова  група -  за деца, родени през 2015 година -1 (една) група;

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2014 година – 2 (две) групи;

ІІІ подготвителна възрастова група - за деца, родени през 2013 година - 1 (една) група;

ІV подготвителна възрастова група - за деца, родени през 2012 година - 2 (две) групи.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

1.Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2.Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005г.за имунизациите в Република България.

3.Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5.Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.


Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от СРИОКОЗ.

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •   за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ№193 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето.