СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА ДЕЦАТА,

СЪС ЗАПОВЕД № РИЛ18-РД09-121/29.08.2018 г. НА КМЕТА НА СО РАЙОН „ИЛИНДЕН“,

ДО 14.09.2018 г. /ПЕТЪК/ ВКЛЮЧИТЕЛНО

ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“ – 2 СБОРНИ ГРУПИ ПРОДЪЛЖАВА

В СГРАДАТА НА ДГ № 158 „ЗОРА“, НАМИРАЩА СЕ В

Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА, УЛ. „БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ“ № 6

ОТ РЪКОВОДСТВОТО