СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“

ПО ПРОЕКТ ОТ ИПГВР НА ГРАД СОФИЯ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА,

ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 179 „СИНЧЕЦ“ – 5 СБОРНИ ГРУПИ ПРОДЪЛЖАВА

В ДВУЕТАЖНИЯ КОРПУС НА СГРАДАТА /УЛ. "КУКУШ" № 34/

С ВХОД ОТКЪМ БЛ. 22 НА Ж. К. "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РИЛ18-РД09-130/27.09.2018 г. НА КМЕТА

НА СО РАЙОН "ИЛИНДЕН" - 2 - ТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ- 6 Г.

СА НАСТАНЕНИ ВЪВ ФИЛИАЛИ СЪОТВЕТНО:

ПГ "в" "ЗАЙЧЕ" - ФИЛИАЛ БЛ. 313 НА Ж. К. "СВЕТА ТРЛОИЦА"

И ПГ "г" "КАТЕРИЧКА" - ФИЛИАЛ БЛ. 118 НА Ж. К. "СВЕТА ТРОИЦА"

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА!


ОТ РЪКОВОДСТВОТО