ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №19 Света София

Тип:ДГ
Номер:19
Име:Света София
Директор:Афродита Ильовска
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Христо Смирненски", №36
Комуникация:
02/8661230
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания420
СОП130
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред44--
Хронични заболявания800
СОП300
Работна група1--

Информация за родители

Детска градина №19 ”Света София” е основана на 01.03.1948 г. 

Детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения – всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, детската градина има охрана и външно видеонаблюдение. За емоционалния комфорт на децата се грижат  квалифицирани и опитни педагози - 12 старши учители и 1 старши учител по музика, психолог, логопед и ресурсен учител. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на ДГ №19 работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, естетическо и социално развитие на детето; гарантира неговите права, сигурност, достойнство и уважение; възпитава го в дух на толерантност, приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка за училище. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, осигуряващи необходимото време за игри, занимания, сън, хранене и други дейности. В ДГ №19 "Света София" се предлагат и допълнителни образоватени дейности, в зависимост от предпочитанията на децата, които не са дейност на детската градина. Допълнителните образователни дейности са английски език, приложни дейности, български народни танци, футбол,модерни и латинотанци, художествена гимнастика. Детската градина организира ски училище, детско планинарско училище, образователни екскурзии. Приетите деца са разпределени в шест групи.  За учебната 2019/2020 година разпределението на децата и групите е както следва:

  • две групи за деца, родени 2016година
  • две групи за деца, родени 2015 година
  • една група за деца, родени 2014 година
  • една група за деца, родени 2013 година

За повече информация:

www.dg19svetasofia.info 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА:

 Всеки работен ден от 9:30 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:30ч.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство. 

4. Медицински документи посочени в заявлението. 

 

Преди записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. (www.dg19svetasofia.info) 

 

 СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА за уч. 2019/2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЮНИ  2019г. (ВТОРНИК) ОТ 17ч.

Ръководството на Детска градина №19 е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.


НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.(Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи)

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

ВНИМАНИЕ!  Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Медицинските документи се представят в ДГ №19 „Света София” един работен ден преди постъпване на детето.


 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).