ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:199
Име:Сарагоса
Директор:Александра Атанасова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Струга" № 15а
Комуникация:
8313140
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1900
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1800
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група3--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група5--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1600
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група2--