ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:96
Име:Росна китка
Директор:Татяна Радева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. Дружба 1, Полковник Чудомир Топлодолски
Комуникация:
www.odz96.info
02/9791487
02/8794207

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0230
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред0460
Хронични заболявания060
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред21450
Хронични заболявания090
СОП060
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3600
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред41--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Детска градина№96 "Росна китка" (ДГ №96) .


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №96 „Росна китка” 
ПРИЕМ - май 2017 г.

Записване на децата, приети на първо  класиране

Документи  необходими от  родителите за записван

1. Заявление от родителя (типова бланка)

2. Оригинал и ксерокопие от:

  • удостоверението за раждане на детето
  • лични  карти  на родителите

3. Служебна бележка от работодателя (удостоверяваща, че родителят работи на посоченото място в заявлението) със следните реквизити :

  • Изходящ №
  • Мокър печат с подпис 
  • ЕИК на работодателя

   За самоосигуряващи се родители:

  • Заверено копие от ТА НАП на Декларацията за 2016 г.
  • Заверено копие на платежно нареждане удостоверяващо внесени осигурителни вноски

4.  Здравен картон за дете (нов) с нанесени имунизации от личният лекар на детето

5.  Профилактична карта за дете, попълнена от личният лекар на детето

6.  Други документи, удостоверяващи наличие на предимство


ЧАСОВЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО И СЛЕДВАЩИ КЛАСИРАНИЯ

8:00 ч. – 12:00 ч.       /    13:00 ч. – 15:30 ч.

Забележка: Заявление (бланка) за записване може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или да я получите на място в детската градина