ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
8242315 9250712

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва ясла, родени 2015 г.20190100
2-ра ясла, родени 2014 г.45450000
1-ва група, родени 2013 г.54540000
2-ра група, родени 2012 г.62584000
3-та група, родени 2011 г.61572020
Подготвителна група, родени 2010 г.55514000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2016/2017
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

Информация за родители за новата учебна 2016/2017 година

Новини и съобщения


Важно!!! Премахване на кандидидатури на деца, родени 2013, 2014 и 2015 година, преди обявяване на свободните места с прием от септември 2016

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ Kалендар за 2016 г., на 22.02.2016 година предстои обявяване на свободните места за деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, за прием в детски градини и ясли от месец септември 2016 година.

Във връзка с това и по решение на Работната група (Протокол № 60 от 12.11.2015 г.), с оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на място в детските градини или самостоятелните детски ясли, Ви уведомяваме следното:

1. На 22.02.2016 г., преди обявяването на свободните места за прием от м. септември 2016 г., създадените до момента кандидатури на деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, ще бъдат премахнати.

2. След обявяване на свободните места на 22.02.2016 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за прием от м. септември 2016 г., което ще се извърши на 13.05.2016 година.

3. В периода от 22.02.2016 г. до 18.00 часа на 12.05.2016 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!


Важно!!! Премахване на кандидидатури на деца, родени 2010, 2011 и 2012 година

Уважаеми родители,

1. За децата, родени 2010, 2011 и 2012 година, премахването на създадените до момента кандидатури ще се извърши на 04.04.2016 година, след приключване на текущите класирания за учебната 2015/2016 година.

2. В периода от 04.04.2016 г. до 18.00 часа на 12.05.2016 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да добавят или пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

 

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие по болест и за отсъствия повече от 10 дни.

 2.  Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 3. Здравно-профилактичана карта от личен лакар.


Необходими принадлежности за деца, постъпващи в детска ясла:

Раница с името на детето, която да съдържа:

 1. Помперси (при необходимост)
 2. Резервни дрехи и пижама (без метални закопчалки и връзки)
 3. Пантофи с цип или лепенка
 4. Плик за мръсни дрехи
 5. Шише с вода – 2 бр.- надписани с името на детето


Необходими принадлежности за деца, постъпващи в градинска група:

Раница с името на детето, която да съдържа:

 1. Резервни дрехи и пижама (без метални закопчалки и връзки)
 2. Пантофи с цип или лепенка
 3. Плик за мръсни дрехи
 4. Шише с вода – 2 бр.- надписани с името на детето

Директор : Дочка Мичева


И така ...............

ДГ № 64 "ПЪРВИ ЮНИ", СО РАЙОН "ЛЮЛИН"

Първи юни - международния ден на детето е един от най-хубавите поводи за незабравим празник. Тази дата ни кара да се замислим ние, възрастните, за своя дълг към нашите деца, към съзидателите на утрешния ден.

"Първи юни" е и името на един истински оазис на слънчевото детство - детска градина №64 "Първи юни" в седми микрорайон на район "Люлин". В него се чува глъч на малчугани на възраст от 1 до 7 години, разпределени в две яслени, четири групи - детска градина и четири подготвителни групи за училище за 5/6 и 6/7 годишни деца. Тук децата получават своите първи навици за общуване с връстниците си.

Опитни педагози, медицински сестри и помощен персонал, под ръководството на директора Дочка Мичева, работят за по ефективната социализация на своите възпитаници, за изграждане на тяхната ценностна система, за формиране на потребности от знания и умения, за начална степен на ограмотяване, за адаптиране на децата към бъдещата им социална роля на ученици.

Обучението се провежда съобразно Закона за народна просвета, ППЗНП, Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка на МОМН, Национална програма за подготвителната група и всичко разрешено от законодателството на РБългария.

В ОДЗ № 64 "Първи юни"

децата имат възможност да общуват и се развиват в различни сфери на изкуството и  спорта, да изучават английски език.

Детското заведение организира и провежда ски-училище, екскурзии с образователно цел и летен отдих на море. 

В концертните продукции на малчуганите детските песни, актьорското майсторство и български народни танци доставят истинско удоволствие на публиката.

Със спортен хъс малките момчета участваха в градското първенстно по футбол, организирано от ДФК "Лъвчета".

Притежаваме множество грамоти удостоверяващи постиженията на малките художници от ателие по изобразителни и приложни изкуства с национални и международни награди за своите творби.

Когато минете през седми микрорайон на ж.к."Люлин" и видите кокетна сграда с цвят на бонбон със спретнат свеж и зелен двор, огласян от детска гълчава, знайте, че там можете да усетите Празника на детето през всички сезони.

За повече информация за живота в детското заведение посетете сайта ни 64odz.eu !

 

Уважаеми родители,

Във връзка с Ваши запитвания и по-голяма яснота на приема за новата учебна 2016/2017 година, уточнявам :

В детското заведение има две яслени групи, които и  през новата 2016/2017 учебна година ще се посещават от деца в две възрасти - родени 2015 и 2014 години,  в смесен вариант. В системата възрастите са разделени фиктивно за административна яснота на приема.

За учебната 2016/2017г. децата, родени през 2013г. преминават в първа група, без да се заявява желание в ИСОДЗ, но подават заявление в детското заведение, с което заявяват желание да посещават първа група в ДГ № 64 "Първи юни". На тяхно място в яслените групи се приемат нови деца, които са родени през  2015 и  2014 години.

Новите първи групи също се допълват чрез ИСОДЗ, в рамките на възможното, с деца родени 2013 година.

Останалите възрастови групи ползват т.н. текущ прием чрез ИСОДЗ при освобождаване на места., които се отразяват в системата за класиране на деца за детска градина.