ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
8242315 9250712

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред640
Хронични заболявания320
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4010
Хронични заболявания410
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4640
Хронични заболявания630
СОП030
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред5200
Хронични заболявания200
СОП300
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред5500
Хронични заболявания500
СОП500
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред4820
Хронични заболявания300
СОП600
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред46--
Хронични заболявания200
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019г.


Уважаеми родители,

В ДГ№64 "Първи юни" втора година работи Специална разновъзрастова група за деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсни учители, както и учители със специалност предучилищна педагогика, за тяхното обучение,  интегриране и приобщаване, съобразно здравословните и възрастови особености на всяко дете.

Децата с хронични заболявания ще се приемат отделно за новата 2018/2019 учебна година от децата със специални образователни потребности.

Дочка Мичева
директор на ДГ № 64 „Първи юни“

 

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

1. Лична здравно-профилактична карта – актуална, в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

6. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

 

За повече информация - на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 "Първи юни" СО Район "Люлин"