ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
64 ОДЗ Първи юни

Тип:ОДЗ
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
8242315 9250712

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 1-ва ясла, родени 2014 г.17000170
от септември 2-ра ясла, родени 2013 г.412700140
от септември 1-ва група, родени 2012 г.513000210
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2015/2016
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Люлин)
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2011 г.62611000
2-ра група, родени 2010 г.55522001
3-та група, родени 2009 г.61535003
Подготвителна група, родени 2008 г.50441100
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2014/2015
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Люлин)
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

 


Информация за родители за  новата учебна 2014 - 2015 година

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В  ОДЗ № 64 "ПЪРВИ ЮНИ"

ПРИЕМ - м.септември 2014 година

08.05.2014г . / петък /  -  първо класиране

09.05.2014г./ събота / - обявяване на класираните деца

 Обявяване на списъците от първо класиране:

 • на e-mail на родителите
 • в профила на детското заведение
 • на място в детското заведение

Записване на децата, приети на първо класиране

 • Заявление от родителите - бланка, изтеглена от профила на детето
 • Оригинал и копие на: Удостоверение за раждане на детето ; Лични карти на родителите
 • Други документи, посочени в заявлението за записване

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА 

Първо класиране - 08 май и последно класиране  - 20 юни  2015  ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ ОТ  9.30 - 12.00 и  16.30 - 17.30 ЧАСА  ПРИ УСТАНОВЕНИТЕ ПРАВИЛА НА  ИСОДЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДАМЯВАМ ВИ, ЧЕ В ЛЕТНИЯ  ПЕРИОД ЩЕ ИЗВЪРШВАТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНО ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СА ОСИГУРЕНИ УСЛУГИТЕ НА ДРУГИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В РАЙОНА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕН ГРАФИК, ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА  РАЙОН "ЛЮЛИН". ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОДЗ № 64 "ПЪРВИ ЮНИ".

 

 ОДЗ № 64 " ПЪРВИ ЮНИ " СО РАЙОН "ЛЮЛИН"

Първи юни - международния ден на детето е един от най-хубавите поводи
за незабравим празник. Тази дата ни кара да се замислим ние, възрастните, за
своя дълг към нашите деца, към съзидателите на утрешния ден.
"Първи юни" е и името на един истински оазис на слънчевото детство.
Обединено детско заведение № 64 "Първи юни" в седми микрорайон на район
"Люлин". В него се чува глъч на малчугани на възраст от 1 до 7 години,
разпределени в две яслени , четири групи - детска градина и четири подготвителни
групи за училище за 5/6 и 6/7 годишни деца. Тук децата получават своите първи навици за общуване с
връстниците си. Опитни педагози, медицински сестри и помощен персонал, под
ръководството на директора Дочка Мичева, работят за по ефективната социализация
на своите възпитаници, за изграждане на тяхната ценностна система, за формиране
на потребности от знания и умения, за начална степен на ограмотяване, за
адаптиране на децата към бъдещата им социална роля на ученици.
Обучението се провежда съобразно Закона за народна просвета, ППЗНП,
Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка на
МОМН, Национална програма за подготвителната група и всичко разрешено от законодателството на РБългария.

В ОДЗ № 64 "Първи юни"

децата имат възможност да общуват и се развиват в различни сфери на

изкуството,  спорта, да изучават английски език. Детското даведение организира 

и провежда ски-училище и летен отдих на море. 
В концертните продукции на малчуганите детските песни, актьорското
майсторство и български народни танци доставят
истинско удоволствие на публиката. Със спортен хъс малките момчета участваха в
градското първенстно по футбол, организирано от ДФК "Лъвчета". Притежаваме
множество грамоти, удостоверяващи постиженията на малките художници от ателие
по изобразителни и приложни изкуства  с национални и
международни награди за своите творби.
Когато минете през седми микрорайон на ж.к."Люлин" и видите кокетна
сграда с цвят на бонбон със спретнат свеж и зелен двор, огласян от детска
гълчава, знайте, че там можете да усетите Празника на детето през всички
сезони.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с Ваши запитвания и по - голяма яснота на приема за новата учебна 2015 - 2016 година, уточнявам :

В детското заведение има две яслени групи, които през учебната 2014 / 2015 г. се посещават от деца, родени през 20012г. и 2013г. в смесен вариант. През новата 2015 / 2016 учебна година  детска ясля ще посещават деца родени 2013 и 2014 години също в смесен вариант. В системата възрастите са разделени фиктивно за административна яснота на приема.

За учебната 2015 / 2016г. децата, родени през 2012г. преминават в първа група, без да се заявява желание в ИСОДЗ, но подават заявление в детското заведение, с което заявяват желание да посещават първа група в ОДЗ № 64 "Първи юни". На тяхно място в яслените групи се приемат нови деца, които са родени през  2013 и  2014 години.

Новите първи групи също се допълват чрез ИСОДЗ, в рамките на възможното, с деца родени 2012 година.

Останалите възрастови групи ползват т.н. текущ прием чрез ИСОДЗ при освобождаване на места., които се отразяват в ИСОДЗ.