ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №70 Пролет (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:70
Име:Пролет
Директор:Трендафилка Анчева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 307
Комуникация:
8752086 8754134
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2000
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3680
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Визия:

ДГ №70 "ПРОЛЕТ" е с 28 годишна история. Разположено е на площ от 5 дка сред много зеленина, дървета, цветя, храсти и площадки, оборудвани с различни детски съоражения. Сградният фонд и материално-техническата база осигуряват уютна, функционална и естетизирана обстановка за децата, които са разпределени в отделни възрастови групи.

Мисия:

В ДГ №70 "ПРОЛЕТ" работи екип от високо квалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение съобразно Държавните образователни изисквания, и в унисон с високите стандарти на Европейската общност и концепцията за "Учене през целия живот".

Първостепенна отговорност на колектива е подпомагане на семейството при отглеждане и възпитаване на детето, зачитане на неговото достойнство, култура, обичаи, език, убеждения.

Установените традиции, ритуали, церемонии и символика придават специфичен облик на детската градина и я отличават и издигат в публичното пространство, затвърждавайки основната й цел - да възпитава и образова утрешните граждани на България.

Предвид четирите типа фундаментално обучение посочени в доклада на Жак де Лор пред Европейската комисия по образование, ние трябва:

- Да се научим да знаем!

- Да се научим да правим!

- Да се научим да живеем!

- Да се научим да бъдем!