ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №39 Пролет (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:39
Име:Пролет
Директор:Олга Сотева
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ж.к. "Овча купел" - I
Комуникация:
029560069
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2802
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4101
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания2900
СОП200
Работна група3--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3100
Хронични заболявания2600
СОП100
Работна група5--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред5050
Хронични заболявания2900
СОП400
Работна група4--

Информация за родители

ДГ №39 ”Пролет” се намира на територията на община “Овча купел 1” и заема специално построена сграда, отговаряща на съвременните изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 1 до 7 години. В ДГ №39 има две яслени групи за деца на възраст от 1 до 3 г. и девет градински групи - за деца на възраст от 3 до 7 г. възраст.

В яслените групи децата са смесени по възраст. За учебната 2018 /2019 г. това са деца, родени през 2016 и 2017 г. Децата родени през 2015 г. преминават в градинска група през м.септември 2018 г. и ще бъдат първа група. Освободените от тези деца места в яслените групи, се попълват от деца които са регистрирани в ИСОДГ и приети за септември 2017 г.

Обявени са свободни места за:

1-ва яслена група - 11 деца, родени 2017 г.общ прием, 4 деца с хронични заболявания
2-ра яслена група - 18 деца, родени 2016 г.

1-ва група            -  6 деца, родени 2015 г.  

Детската градина разполага с обширен двор, модерен плувен басейн, музикален салон, зала за спортни занимания, кабинети за работа с деца със специални образователни потребности, приложни изкуства , кабинет за чуждоезиково обучение, конферентен кабинет. С децата със СОП, работят - психолог, ресурсен учител и логопед, назначени към детската градина.

Децата се отглеждат в 10 групови помещения с обособени части за игра, храна и почивка. Физкултурният салон е приспособен за отглеждане на още една група деца, от които:
2 яслени групи;
2 групи - за деца родени през 2015 г.
2 групи - за деца родени през 2014 г.
2 групи - за деца родени през 2013 г.
3 групи - за деца родени през 2012 г.


За успешния образователно-възпитателен процес се грижат висококвалифицирани специалисти, доказали се в практиката и творци на изкуството. ДГ №39 ”Пролет” участва в европроекти, конкурси за изява на детските таланти, сътрудничи със СУ ”Св.Климент Охридски” и с неправителствени организации. Децата и педагозите на ДГ №39 са носители на награди и отличия за участие в национални и международни конкурси по изкуствата. 

Целият екип на детското заведение работи успешно за:
- изравняване на европейските стандарти в образованието;
- формиране на личности с висока комуникативност и спортен дух;
- запазване на националнтата идентичност като част от европейската мултикултурна среда;
- придобиване на отлична училищна готовност.
 
За развитие на творческите заложби и таланти на децата работят специалисти в школи и клубове . Детската градина осигурява консултации с логопед и постоянно медицинско обслужване.