ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №139 Панорама (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:139
Име:Панорама
Директор:Диана Цветанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Асен Николов", №12
Комуникация:
8261071
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания600
СОП110
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП500
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания800
СОП800
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2000
Хронични заболявания900
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред21--
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми Родители,
Детската градина е разположена в две специално построени сгради.
Имате възможност да кандидатствате и за двете :
Централна - ул. Ген. Асен Николов № 12 - пет групи и една яслена група;
Филиал - ул. Луи Пастьор № 4 - четири групи без яслена група.

В централната сграда през учебната 2018/2019 година работят:

Втора яслена група " Щурче"

Първа група " Камбанки "

Втора група " Веселушко "

Втора група " Пчеличка"  

Трета група " Звездички "

Четвърта група " Калинки "

Дворовете на детската градина са богато озеленени и с обособени площадки за
игра.
Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни стандарти и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас Вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол,приложни изкуства и лечебна гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга. Децата на ресурсно подпомагане са освободени от такса за допълнителните образователни дейности.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и скаутско училище през пролетния сезон.

От  учебната 2018 - 2019 учебна година стартира работата на специална група за деца с говорно - комуникативни нарушения. В условия на взаимно доверие и подкрепа  осигуряваме образователна среда, съобразена с принципите на приобщаващото образоване.

Детската градина осигурява   :

- логопед

- психолог

- ресурсен учител

 

 

Официален сайт на детската градина : dg139-panorama.com