ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПААктуализирайте профилите и кандидатурите за първото класиране с прием от месец септември!

Резултатите от текущото класиране, извършено на 28.03.2015 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

Първото класиране с прием от месец септември 2015 г. ще се извърши под граждански контрол на 08.05.2015 г. с публикуване на резултатите на 09.05.2015.

Новини и съобщения