ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

ВАЖНО!!! ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ПРЕЗ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ!


Актуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите
от класирането, извършено на 30.08.2014 г., са публикувани в страниците на заведенията.

Следващото класиране ще се извърши на 06.09.2014.

Новини и съобщения