ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.04.2009 Може да добавяте деца и втори родител към семейството

Вече може да добавяте деца и втори родител към семейството.

За да добавите дете, натиснете „Добави дете” на началната страница и въведете ЕГН и имената му на съответния екран. Трябва да получите съобщение „Успешно добавихте <име> като член на семейството.” Влезте в профила на детето и проверете дали майката и бащата съответстват по Удостоверение за раждане. Ако не съответстват, отбележете "Друг" или "Неизвестен".

Внимание! Децата трябва да живеят на едно и също място. Ако имате деца, които живеят на друго място, не може да ги добавяте като членове на семейството. Деца над 18 години продължават да са членове на семейството, ако следват на ваша издръжка. Семейства с регистрирани деца, чиито родители по Удостоверение на раждане не съвпадат с поне един от регистрираните родители ще бъдат проверявани допълнително.

За да добавите родител, натиснете „Добави родител” на началната страница и въведете ЕГН и имената му на съответния екран. Този бутон е активен, ако има само един регистриран родител. Въведете данните за втория родител в семейството и натиснете "Запиши". Ако дете има друг родител по Удостоверение за раждане изберете съответно "Друг" или "Неизвестен" в профила на детето. Няма нужда да регистрирате други родители извън семейството, ако вече сте регистрирали двама родителя в семейството. Точките по критериите се изчисляват на базата на информацията от профилите на двамата регистрирани родителя в семейството.

Заявката за преместване към набор 2006 за деца, родени през януари 2007 г. ще бъде пусната като специален въпрос в профила на детето по-късно днес. Ако отговорите положително на въпроса, до седмица ще получите съобщение за потвърждаване.