ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Актуализирайте профилите и кандидатурите за първото класиране с прием от месец септември!

Резултатите от текущото класиране, извършено на 28.03.2015 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните е от 30.03.2015 до 02.04.2015 в работно време и до 17:00 часа на 03.04.2015 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

От 29.03.2015 г. до 07.05.2015 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември 2015 г. ще се извърши под граждански контрол на 08.05.2015 г. с публикуване на резултатите на 09.05.2015.


Новини и съобщения