ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.Резултатите от класирането, извършено на 20.06.2015 г., са публикувани в страниците на заведенията.


Записването на класираните е от 22.06.2015 до 02.07.2015 в работно време и до 17:00 часа на 03.07.2015 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

От 22.06.2015 г. до 30.08.2015 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото текущо класиране ще се извърши на 05.09.2015.

Новини и съобщения