ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


До 18:00 часа на 12.05.2016 г. може да актуализирате профилите и кандидатурите на децата за първото класиране с прием от месец септември!

От 28.03.2016 г. до 12.05.2016 г. системата e в режим без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември 2016 г. ще се извърши под граждански контрол на 13.05.2016 г. с публикуване на резултатите на 14.05.2016.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на заведенията.

Новини и съобщения