ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.

Актуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните е от 15.02.2016 до 18.02.2016 в работно време и до 17:00 часа на 19.02.2016 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

Следващото класиране за деца, родени през 2009, 2010, 2011 или 2012 г. , ще се извърши на 27.02.2016.

Новини и съобщения