ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПААктуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването за класирани е от 24.11.2014 до 27.11.2014 в работно време и до 17:00 часа на 28.11.2014 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 29.11.2014.

Новини и съобщения