ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

ВАЖНО!!! ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ПРЕЗ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ!

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от класирането, извършено на 21.06.2014 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

От 23.06.2014 г. до 29.08.2014 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото текущо класиране за учебната 2014/2015 г. ще се извърши на 30.08.2014.

Новини и съобщения