ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.

Актуализирайте профилите и кандидатурите на децата за третото класиране с прием от месец септември!

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 30.05.2016 до 09.06.2016 в работно време и до 17:00 часа на 10.06.2016 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 11.06.2016.

Новини и съобщения