ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.


Актуализирайте профилите и кандидатурите за третото класиране
с прием от месец септември!

Резултатите от класиранията с прием от месец септември
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните е от 25.05.2015 до 04.06.2015 в работно време и до 17:00 часа на 05.06.2015 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 06.06.2015.

Новини и съобщения