ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Актуализирайте профилите и кандидатурите за
първото класиране с прием от месец септември 2017!

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

От 27.03.2017 г. до 11.05.2017 г. системата e в режим без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември 2017 г. ще се извърши на 13.05.2017.

Новини и съобщения