ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

От 26.06.2017 г. до 25.08.2017 г. системата e в режим без класирания.

Първото текущо класиране ще се извърши на 26.08.2017.

Новини и съобщения