ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от класирането, извършено на 13.12.2014 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

От 14.12.2014 г. до 16.01.2015 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото текущо класиране за календарната 2015 г. ще се извърши на 17.01.2015.

Новини и съобщения