ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПАКЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО.


Актуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните е от 23.11.2015 до 26.11.2015 в работно време и до 17:00 часа на 27.11.2015 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 28.11.2015.

Новини и съобщения