ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

От 24.06.2019 г. до 30.08.2019 г. системата е в период без класирания.

Първото текущо класиране
за учебната 2019/2020 г. ще се извърши на 31.08.2019 година.

Новини и съобщения