ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


Актуализирайте профилите и кандидатурите за четвъртото класиране
с прием от месец септември за учебната 2018/2019 година.


Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 25.06.2018 до 05.07.2018 в работно време и до 17:00 часа на 06.07.2018 на място в детските заведения и училищата.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 2018-08-25.

Новини и съобщения