ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Актуализирайте профилите и кандидатурите за
първото класиране с прием от месец септември 2017!

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

От 27.03.2017 г. до 11.05.2017 г. системата e в режим без класирания.

Записването на класираните на 25.03.2017 г. деца е от 27.03.2017 до 30.03.2017 в работно време и до 17:00 часа на 31.03.2017 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Първото класиране с прием от месец септември 2017 г. ще се извърши на 13.05.2017.

Новини и съобщения