ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.


От 11.03.2018 г. до 10.05.2018 г. системата е в период без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2018/2019 г. ще се извърши под граждански контрол на 11.05.2018 г. с публикуване на резултатите на 12.05.2018 година.

Новини и съобщения