ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.Резултатите от класирането, извършено на 20.06.2015 г.,
са публикувани 
в страниците на заведенията.


От 22.06.2015 г. до 30.08.2015 г. системата e в режим без класирания.

Първото текущо класиране ще се извърши на 05.09.2015.

Новини и съобщения