ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

ВАЖНО!!! ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ПРЕЗ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ!

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от класирането, извършено на 29.03.2014 г.  
са публикувани в страниците на заведенията.

От 31.03.2014 г. до 08.05.2014 г. системата преминава в режим без класирания.

На 09.05.2014 г. ще се извърши първото класиране (под граждански контрол) на деца за прием в детски ясли и детски градини от месец септември 2014 година.

Новини и съобщения