ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Актуализирайте профилите и кандидатурите за първото класиране с прием от месец септември!

Резултатите от текущото класиране, извършено на 28.03.2015 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

От 29.03.2015 г. до 07.05.2015 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото класиране с прием от месец септември 2015 г. ще се извърши под граждански контрол на 08.05.2015 г. с публикуване на резултатите на 09.05.2015.

Новини и съобщения