ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на заведенията.

Записването на класираните на 25.06.2016 г. деца е от 27.06.2016 до 07.07.2016 в работно време и до 17:00 часа на 08.07.2016 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

От 26.06.2016 г. до 26.08.2016 г. системата e в режим без класирания.

Следващото класиране ще се извърши на 27.08.2016.

Новини и съобщения