ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от класирането, извършено на 13.12.2014 г., 
са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните е от 15.12.2014 до 18.12.2014 в работно време и до 17:00 часа на 19.12.2014 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

От 14.12.2014 г. до 16.01.2015 г. системата преминава в режим без класирания.

Първото текущо класиране за календарната 2015 г. ще се извърши на 17.01.2015.

Новини и съобщения