ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

 

Обявени са свободните места за деца, родени през 2014, 2015 и 2016 година, за прием в детски градини и ясли от месец септември 2017 година.

Актуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Следващото класиране за деца, родени през 2010, 2011, 2012 и 2013 година ще се извърши на
25.02.2017 година.

Първото класиране с прием от месец септември 2017 година ще се извърши под граждански контрол на 12.05.2017 година.

Новини и съобщения