ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


Актуализирайте профилите и кандидатурите за първото класиране
с прием от месец септември за учебната 2018/2019 година.


Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2018/2019 г. ще се извърши под граждански контрол на 11.05.2018 г. с публикуване на резултатите на 12.05.2018 година.

Новини и съобщения