ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

УЧАСТВАЙТЕ: АНКЕТА ЗА ПОЧАСОВА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Актуализирайте профилите и кандидатурите на децата за следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 05.12.2016 до 08.12.2016 в работно време и до 17:00 часа на 09.12.2016 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране ще се извърши на 10.12.2016.

Новини и съобщения